Connect with us

Čo hľadáte?

Forex – najlikvidnejší a najväčší trh. Ako doň investovať a čo ovplyvňuje hodnotu mien?

forex
Zdroj: Unsplash.com, Canva.com

Forex predstavuje najlikvidnejší trh na svete a zároveň najväčší svetový finančný trh. Aj preto je označovaný za jeden z tých úplne najobľúbenejších druhov obchodovania na trhoch.

Čo si ale pod pojmom forex predstaviť a čo všetko pod neho patrí? Ako môžeme forex obchodovať a čo ovplyvňuje vývoj forexových trhov? Na to všetko sa pozrieme v tomto článku.

Obsah článku

1. Čo je forex?
2. História forexu
3. Forexový trh
3.1. Kedy obchodovať Forex?
4.2. Rozdielne ceny na burzách
4.3. 3 typy forexových trhov
5. Ako forex obchodovať?
6. Aké meny sa obchodujú?
7. Pojmy spojené s forexom
8. Využitie forexových trhov
9. Čo ovplyvňuje hodnotu danej meny

Čo je Forex?

Forex je skratka pre Foreign Exchange, teda pre anglický pojem označujúci výmenu cudzích mien. Všeobecne tento pojem chápeme ako trh pre medzinárodnú či globálnu výmenu národných mien či jednoducho obchodovanie menových párov.

Ide o ten úplne najväčší a najlikvidnejší svetový finančný trh. Podľa reportu od Bank for International Settlements dosahoval denný objem obchodovania forexu už v roku 2019 viac ako 6,6 bilióna dolárov denne. V priemere sa potom najčastejšie hovorí o 5 biliónoch dolárov.

Priemerný denný objem obchodovania v porovnaní s najväčšími zmenárňami. Zdroj: Elliott Wave Forecast

A možno vás prekvapí, keď sa dočítate, že už ste s najväčšou pravdepodobnosťou obchod na forexovom trhu urobili tiež. Nevyhne sa tomu totiž takmer nikto, kto cestuje do zahraničia. Časť tohto trhu totiž pokrýva výmena, ktorá nie je za účelom zisku. Čisto cieli na praktické potreby ľudí. Forexovou transakciou totiž je akákoľvek výmena jednej meny za druhou. Takže ak potrebujete vymeniť eurá za české koruny, keď odchádzate na dovolenku do Čiech a navštívite zmenáreň, vykonávate transakciu na forexovom trhu. Forexový trh ale nie je len zmenáreň pre jednotlivcov.

Prevažná väčšina operácií na forexovom trhu totiž smeruje za cieľom dosiahnuť zisk. To, koľko je každý deň zmenených mien, aká je situácia v danom štáte, aké kroky urobila jeho centrálna banka a mnoho ďalších faktorov totiž spôsobuje na menových pároch veľmi zaujímavú volatilitu. A práve tá je jednou z vecí, ktorá robí forexový trh tak atraktívnym pre investorov aj špekulantov. Okrem nich potom na forexovom trhu nájdeme množstvo ďalších subjektov ako napr. banky a centrálne banky či spoločnosti zúčastňujúce sa medzinárodného obchodu.

História forexu

Forexový trh je pomerne čerstvou záležitosťou, kedy jeho vznik datujeme k roku 1971. To ale neznamená, že by sa predtým meny neobchodovali. Rovnako ako komodity sa meny vymieňajú už dlhé roky. Len nie v podobe, akú poznáme dnes. Dôležitým faktorom pre vznik forexového trhu, ako ho poznáme dnes, bol vznik bezhotovostných platobných prostriedkov. Práve nutnosť meniť hotovosť za inú bola totiž jednou z najväčších prekážok na jeho vznik.

V roku 1971 vznikla prvá forexová sieť. Ani tá ale nebola voľne dostupná retailu a špekulovať na nej nebolo nič ľahké. Dostupná na obchodovanie bola totiž iba centrálnym bankám, komerčným bankám, investičným inštitúciám a mimo nich len tým najväčším ďalším inštitúciám. Jedno z hlavných obmedzení tu potom predstavoval tzv. Brettonwoodsky menový systém, ktorý stanovil, že každá krajina musela udržiavať fluktuáciu svojej meny v rozmedzí jedného percenta od pari hodnoty vyjadrenej v dolároch.

Tento systém bol väčšinou krajín opustený v roku 1973, čo dalo možnosť vzniku forexovému trhu v dnešnej podobe. To znamená, že štáty prešli na systém pohyblivých kurzov svojich mien voči ostatným vrátane amerického dolára. Do tej doby, než bol rozšírený a adoptovaný internet, prebiehali obchody telefonicky alebo písomne. Obchodné terminály boli ešte okolo roku 2000 dostupné iba tým úplne najväčším spoločnostiam. Začiatky zaujímavosti forexového trhu pre retailových obchodníkov tak datujeme až medzi rokmi 2000 až 2005.

Forexový trh

Za forexový trh označujeme sieť kupcov a predajcov, ktorí medzi sebou vykonávajú zmenu mien za dohodnutú cenu. Ide tak o spôsob, ako môžu jednotlivci, spoločnosti, banky a ďalšie subjekty vymieňať jednu menu za inú. V princípe potom forex funguje tak, že pokiaľ chceme nakúpiť jednu menu, musíme predať druhú. Pre každý predaj tak musíme mať kupca a naopak. Na rozdiel od akcií či komodít môžeme forexový trh označiť za decentralizovaný, kedy neexistuje žiadna centrálna zmenáreň či broker.

Forexový trh tak v praxi riadi globálnu sieť bánk, ktoré sú rozprestreté naprieč štyrmi pre forex dôležitými časovými pásmami. Konkrétne sa jedná o Londýn, New York, Sydney a Tokio. Vďaka tomu, že neexistuje žiadna centrálna lokácia, forexový trh je možné obchodovať celý deň, teda 24 hodín.

Retailová klientela však môže na burze či brokerovi obchodovať iba vo všedné dni. Forexový trh sa tak otvára každú nedeľu o 23:00 nášho času, kedy začíname otvorením trhu v Sydney. Nasleduje Tokyo, Londýn a obchodný deň zakončuje New York taktiež o 23:00. Posledným dňom je potom samozrejme piatok. Jednotlivé osemhodinové bloky pre každé časové pásmo označujeme za seansy.

Otváracie hodiny pre obchodovanie forexu. Zdroj: CMC Market

Kedy obchodovať forex intradenne?

Za najobľúbenejší čas pre intradenných obchodníkov v našom časovom pásme je označovaná doba medzi 14:00-17:00. V tejto dobe totiž často dochádza k najzaujímavejším pohybom. Prečo? Pretože v tomto čase bežia dve pre nás veľmi dôležité seansy, a to londýnska a newyorská. Na druhú stranu vďaka otvorenosti trhu môžete zvoliť na obchodovanie čas, ktorý najviac vyhovuje vám.

Rozdielne ceny na burzách

Práve vďaka praktickej decentralizácii tohto trhu potom neexistuje pevná globálna cena pre daný menový pár naprieč viacerými platformami. Ide tak o značný rozdiel oproti štandardným burzám ako NYSE, kde je cena zjednocovaná. Každý forexový broker tak môže v jeden čas ponúkať mierne odlišnú cenu oproti ostatným, čo spôsobujú konkrétne pohyby naprieč jeho platformou. Rovnako často jednotlivé fyzické zmenárne a banky ponúkajú odlišné kurzy. Kurzy by však stále mali zostať prinajmenšom podobné.

3 typy forexových trhov

Rovnako ako u napr. komodít, kryptomien a ďalšieho máme niekoľko možností, ako môžeme forex obchodovať. Rozdeliť si ich môžeme na tri základné.

  1. Spotový trh – Ide o fyzickú smenu jednej meny za druhú, ktorá je vykonaná priamo na mieste obchodu (z anglického termínu on the spot), a to okamžite (či takmer okamžite)
  2. Forward trh – Predstavuje kontrakt, pri ktorom je dohodnutý nákup či predaj dohodnutého množstva meny za vopred špecifikovanú cenu, ktorý bude vyrovnaný v konkrétnom dátume či dohodnutom časovom rozmedzí
  3. Future trh – Predstavuje kontrakt, pri ktorom je dohodnutý nákup či predaj dohodnutého množstva meny za vopred pevne dohodnutú cenu, ktorá bude vyrovnaná v konkrétny dátum. Futures kontrakt je potom právne na rozdiel od forwardového záväzný

Ako forex obchodovať?

Na obchodovanie forexu za účelom zisku je najjednoduchšie zvoliť tzv. brokera. Ten predstavuje sprostredkovateľa medzi vami a trhom. U každého brokera si potom musíte otvoriť účet, čím získate prístup k forexovému trhu. Brokerov je potom už v súčasnosti pomerne vysoký počet a výber je tak iba na vás.

Medzi dôležité faktory pri výbere však patria napr. poplatky a spready, rýchlosť vykonania príkazov, lokalizácia a podpora v jazyku, ktorý ovládate, zabezpečenie brokera pred prípadnými problémami či to, akému regulátorovi a legislatíve podlieha.

Aké meny sa obchodujú?

V princípe sa o obchod na forexovom trhu jedná, nech už zvolíte akúkoľvek národnú menu. Sú však menové páry, ktorých obchodovanie je obľúbenejšie, než tých ostatných.

Samotné meny sa potom ďalej rozdeľujú podľa svojho významu, kedy tie najvýznamnejšie označujeme za majors. Konkrétne sa jedná o USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD a NZD.

Tieto meny sú najlikvidnejšie – tvoria najväčší objem na forexovom trhu. Pre predstavu napr. USD obchody predstavovali v apríli tohto roku 88,5 % z celkového denného objemu obchodovania na forexových trhoch, EUR potom 30,5 %, CZK 0,4 %.

Ostatné meny označujeme za vedľajšie meny (napr. NOK či DKK) a ešte menšie exotické meny (napr. CZK).

Najčastejšie obchodované meny podľa objemu. Zdroj: Wikipedia

Dôležitý je tu aj pojem menový pár, ktorý je tvorený dvoma menami. To znamená, že pri konkrétnom obchode chcete jednu menu z menového páru predať a druhú nakúpiť. Keby ste chceli nakúpiť USD za EUR, využijete menový pár EUR/USD. Prvú menu označujeme za podkladovú a druhú za menu kotačnú.

Menové páry obsahujúce dolár potom taktiež ako najväčšie meny označujeme za hlavné menové páry teda majors. Naopak tie ostatné za minors, či krížové menové páry.

Bid, ask, spread a ďalšie pojmy spojené s Forexom

Pri obchodovaní forexových mien sa nezaobídete bez niekoľkých základných pojmov. Poďme si ich rozobrať.

  • Ask – Ask predstavuje ponuku, teda cenu, za ktorú ste ochotní kúpiť určitú menu, aby ste predali inú menu. Napr. keď podáte ponuku na nákup za (ask price) 1,2 USD za 1 EUR, ste ochotní zaplatiť 1,2 USD za 1 EUR.
  • Bid – Bid je cena, za ktorú ste ochotní predať určitú menu, aby ste nakúpili inú menu. Tzn. cena, za ktorú predáte 1 EUR, aby ste nakúpili 1,2 USD.
  • Spread – Rozdiel medzi ask cenou a bid cenou. Ask cena spravidla býva vyššia ako bid cena, ale v niektorých okamihoch to tak nemusí (napr. keď je extrémny dopyt po danej mene)
  • Lot (size) – Meny sú obchodované v objemoch známych ako lot. Ten si môžeme rozdeliť do 4 štandardizovaných objemov, a to štandardný lot, mini lot, micro lot a nano lot. Štandardné predstavuje 100 000 jednotiek meny, mini 10 000, micro 1 000 a niektorí brokeri dokonca ponúkajú nano loty, ktoré predstavujú 100 jednotiek meny.
  • Pip – Pip vychádza z anglického percentage in point alebo price interest point a jedná sa o minimálny pohyb, ktorý môžeme na cene vidieť. Jeden lot predstavuje 0,0001 danej meny. V prípade dolára by sme tak pre pohyb o jeden cent hovorili o pohybe o 100 pipov, pri pohybe o jeden dolár o 10 000 pipoch. Hodnota pipu sa však mení podľa veľkosti lotu, ktorú určuje broker. Tzn. pri štandardnom lote má každý pip hodnotu 10 dolárov.

Využitie forexových trhov

Forexový trh nie je len cestou k zisku. Poďme si preto ukázať, aké subjekty na forexových trhoch obchodujú a za akým účelom. Prvým subjektom sú potom retailoví obchodníci a fondy. Tí spravidla využívajú forexových trhov na vlastné obchodovanie za účelom dosiahnutia ziskov.

Nasledujú centrálne banky, ktoré sa snažia udržať hladinu inflácie v očakávaných a cielených výškach, prípadne stabilitu kurzu voči ostatným menám. Forexový trh tak ovplyvňujú vlastnými devízovými obchodmi aj napr. zmenami úrokovej sadzby. Klasické komerčné banky potom môžu na forexe obchodovať taktiež za účelom zisku, ale tiež ponúkajú možnosť zmeny svojim vlastným zákazníkom.

Forexového trhu sa ale zúčastňujú aj jednotlivé spoločnosti, a to najmä tie, ktoré cielia na medzinárodný obchod. Pokiaľ totiž vyvážajú či nakupujú tovar zo zahraničia, zmeny kurzu mien môžu značne ovplyvniť ich hospodárenie aj ziskovosť. Forexových trhov tak môžu využívať aj napr. na zabezpečenie proti riziku zmien menových kurzov.

Pre retail najdôležitejším subjektom sú potom brokeri, ktorí predstavujú sprostredkovateľa medzi obchodníkom (najčastejšie z radov retailu) a forexovým trhom. Brokeri nám tak umožňujú obchodovať na forexových trhoch. Alternatívou pre banky sú potom subjekty ako EBS či Thomson Reuters Dealing, ktoré realizujú obchodovanie mien medzi najväčšími inštitúciami (bankami).

Čo ovplyvňuje hodnotu danej meny

V súčasnosti nemáme pevne dané a pevne riadené kurzy jednotlivých mien k ostatným. Základom vývoja kurzu danej meny voči ostatným je tak skrátka a dobre stret ponuky a dopytu. Tú ale ovplyvňuje celý rad faktorov. Tie si môžeme rozdeliť na tri základné oblasti:

Ekonomické faktory

Medzi tie patria napr. ekonomické podmienky v danom štáte, fiškálna a monetárna politika centrálnej banky, dosiahnutie cieľov v kontexte s rozpočtom štátu, stav medzinárodného obchodu v spojení s daným štátom, hladina inflácie, rast a zdravie ekonomiky daného štátu a mnoho ďalších faktorov.

Politická situácia

Stav vedenia štátu taktiež historicky jasne ovplyvňuje kurzy konkrétnych mien. Na hodnotu meny tak pôsobia udalosti ako vojny, štátne prevraty, voľby, medzinárodné dohody (najmä v oblasti obchodu), stabilita štátu a mnoho ďalších.

Sentiment na trhu a trhová psychológia

Tu ide najmä o vnímanie trhu jeho účastníkmi. Môžeme sem počítať napr. dlhodobé trendy, špekulácie nad novinkami, analýzu ekonomických dát, informácie od médií či technickú analýzu.

Páčil sa vám tento článok?

Ak sa vám náš obsah páči, odmeniť nás môžete tým, že sa na portál FTNews.sk vrátite opäť. Popri tom odporúčame sledovať našu Facebook stránku a Twitter kanál Zaujalo ma, ktorý odkazuje na najzaujímavejšie články z nášho webu.

Našli ste v článku chybu? Budeme vďační, keď nás kontaktujete a upozorníte nás na ňu.

Written By

Comments

Prísun noviniek aj na Facebooku

Tiež vás môže zaujímať

akciové trhy

Štvrtok 24. novembra – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké indexy...

akciové trhy

Utorok 22. november  – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké...

akciové trhy

Streda 23. novembra  – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké...

centrálne banky

V USA boli včera publikované tzv. Fed Minutes, ktoré sú zápisnicou z posledného mítingu guvernérov americkej centrálnej banky (FOMC), na ktorom zvýšili úrokové sadzby o 75 bázických...

akciové trhy

S&P500 je stále bullish a je stále v rastúcom channeli bez akejkoľvek známky korekcie. Pomaly sa však blížime do finále a zobchodované objemy klesajú – to neveští...

akciové trhy

Prezidentka Fed v Clevelande Loretta Mesterová uviedla, že čísla týkajúce sa inflácie budú musieť byť viackrát po sebe optimistické, aby bola ochotná prehodnotiť svoj...

Analýzy

V dnešní páteční analýze se podíváme na euro z pohledu amerického dolaru a české koruny. Existuje totiž možnost, že oslabování eura je u konce...

akciové trhy

Streda 23. novembra  – Aj v stredu, tretí obchodný deň tohto týždňa, vám prinášame prehľad najzaujímavejších ekonomických správ z Európy. Najsledovanejším európskym indexom sa dnes...