Connect with us

Čo hľadáte?

Komodity – aké sú najznámejšie a ako sa dá do komodít investovať?

komodity

Komodity predstavujú zaujímavú oblasť, s ktorou sa na rozdiel od mnohých iných vecí, ktoré môžeme obchodovať a investovať do nich, stretneme doslova na dennej báze. A mnohí z nás si to napríklad ani neuvedomia. Preto sa v tomto článku pozrieme na to, čo to vlastne komodity sú a ako, kde a akým spôsobom ich môžeme obchodovať.

1. Obsah

1. Čo sú to komodity?
2. Druhy komodít
2.1. Mäkké komodity
2.2. Tvrdé komodity
2.3. Energetické komodity
3. Ako obchodovať komodity
3.1. História obchodovania
3.2. Spôsoby obchodovania komodít
3.2.1. Futures kontrakty na komodity
3.2.2. Nákup fyzických komodít
3.2.3. Komoditné akcie
3.2.4. Ďalšie možnosti obchodovania
4. Najčastejšie obchodované komodity
4.1. Ropa (Crude Oil)
4.2. Kukurica
4.3. Zemný plyn
4.4. Zlato
4.5. Striebro

Čo sú to komodity?

Komodita je označenie pre obchodovateľný tovar, ktorý je zastupiteľný s vecou inou rovnakého druhu. Dôležitá je tu teda tzv. zastupiteľnosť jedného tovaru za iný, kedy sa kvalita spravidla neberie do úvahy. Komodity potom bývajú veľmi často označované ako suroviny, teda základné materiály, ktoré sú určené na tvorbu ďalších produktov. Ide tak v jednoduchosti o tovar jednotnej kvality vyrábaný vo veľkom množstve mnohými výrobcami.

Dôležitá je predovšetkým zameniteľnosť danej komodity ako konkrétnej suroviny. Za komoditu tu môžeme označiť napr. zlato ako homogénnu zastupiteľnú vec, ktorej cena je na globálnych trhoch (takmer) jednotná. Naopak nemôžeme za komoditu označiť zlatý náhrdelník, ktorý je vyrábaný mnohými výrobcami voliacimi rôzne typy spracovania, designu a aj ceny.

komodita-ano-nie

Zdroj: Unsplash.com

Aj keď z historického označenia pre komodity vyplýva, že kvalita nie je rozhodujúca, môže sa pri konkrétnej komodite samozrejme líšiť. S tým sa však stretnete najmä pri nákupoch fyzickej komodity v menšom množstve. Pri obchodovaní komodít ide o to, aby kvalita bola porovnateľná, čo riešia konkrétne zmenárne tým, že nastavujú minimálne štandardy kvality pre každú komoditu. To je označované ako základný stupeň kvality (basis grade). Dôležité je tu teda to, aby trh vnímal konkrétnu komoditu v rámci jednej komodity ako rovnocennú (či aspoň takmer rovnocenné) nezávisle od toho, od akej spoločnosti pochádza.

Druhy komodít

Úplne najčastejšie sa stretneme s komoditami ako surovinami, základnými zdrojmi a poľnohospodárskymi a ťažobnými produktmi. Z tých úplne najobľúbenejších sa menovite jedná o napr. ropu, zlato, striebro či kukuricu. Za komodity ale označujeme aj masovo produkované nešpecializované produkty ako rôzne chemikálie či dokonca aj počítačovú pamäť. Komodity potom najčastejšie delíme na dve hlavné oblasti, teda mäkké (soft) a tvrdé (hard) komodity.

Mäkké komodity

Mäkké komodity je označenie pre komodity, ktoré sú pestované, tzn. napr. poľnohospodárske výrobky ako pšenica, kakao, káva, cukor, kukurica či ryža, ale aj napr. mäso. Okrem označenia mäkkej komodity poznáme aj poľnohospodárske komodity a okrem toho sa občas môžeme tiež stretávať s nepresným použitím pojmov ako ‚potraviny‘, vlákninové produkty či tropické komodity. Keďže nejde o presné rozdelenie, ktoré by napr. povinne využívali burzy, nemôžeme presne povedať, ktoré presne komodity do tejto kategórie s istotou spadajú. Záleží na voľbe každej burzy. Možnosťou je tiež rozdelenie mäkkých komodít ďalej na poľnohospodárske produkty a hospodárske zvieratá.

káva

Zdroj: Unsplash.com

Viac ako označenie je tak pre nás dôležité to, akú konkrétnu komoditu obchodujeme, aká je jej história alebo v akej gramáži (a iných metrikách) je komodita obchodovaná. Zaujímavosťou tu je to, že futures kontrakty na mäkké komodity sú jednými z najdlhšie obchodovaných kontraktov zalistovaných na burzách.

Tvrdé komodity

Druhou zo základných kategórií komodít sú tzv. tvrdé komodity. Tak najčastejšie označujeme prírodné zdroje, ktoré sú ťažené či inak dobývané. Sem patrí napr. zlato, striebro, hélium, ropa a ďalšie. Tento pojem je potom dôležitý najmä pre dodanie viacerých informácií investorom.

Historicky totiž môžeme sledovať značnú koreláciu naprieč trhom tvrdých komodít. Celá táto oblasť tak býva často ovplyvňovaná rovnakými makroekonomickými udalosťami. Naopak, u mäkkých komodít je značná časť z nich viac ovplyvnená lokálnou produkciou, klimatickými podmienkami pre dané oblasti a ďalším.

Energetické komodity

Treťou oblasťou rozdelenia komodít sú tzv. energetické (energy) komodity. Tie bývajú v niektorých prípadoch zaraďované pod komodity tvrdé. V jednoduchosti sa jedná o komodity týkajúce sa energií, takže napr. elektrina, zemný plyn, metán, ropné produkty (diesel, biodiesel, propán,..), ďalšie komodity, ktoré sú primárne určené na tvorbu tepla či chladenie budov, tvorbu elektriny atď.

diesel

Zdroj: unsplash.com

Ako obchodovať komodity

Obchodovanie komodít už dnes spravidla neprebieha ako fyzická výmena. Reálne na burzách obchodujeme kontrakty reprezentujúce konkrétnu podkladovú komoditu – reprezentujúce jej cenu. Najobvyklejším spôsobom obchodovania komodít sú potom futures kontrakty. Ich nákupom či predajom investori špekulujú nad očakávanou budúcou hodnotou danej komodity. A to ako rastom, tak aj poklesom.

História obchodovania

Obchodovanie komodít všeobecne je potom jedným z najstarších spôsobov obchodovania futures kontraktov na burzách. Jednoducho sa s komoditami stretávame na dennej báze, a tak ich obchodovanie datujeme ešte ďaleko pred vznik akýchkoľvek búrz. Aj z dôvodu jednoduchej predstavy o tom, čo na trhu komodít vlastne obchodujeme, je tento trh jedným z najväčších a najobľúbenejších naprieč všetkými trhmi na burzách.

Moderný spôsob obchodovania komodít potom v Spojených štátoch datujeme k roku 1848. Konkrétne ho umožnilo Chicago Board of Trade. Farmárom táto platforma umožnila zamykať ceny ich obilia k určitým bodom naprieč rokom. Predtým sa špekulovalo najmä nad zberom, keď ceny boli všeobecne nízke. Vďaka tomu, že sa ale farmári so spotrebiteľmi navzájom cez futures kontrakt dohodli na tom, koľko bude daná komodita stáť v určitom čase, obe strany získali akúsi ochranu pred zmenami cien naprieč ročnými obdobiami.

Dnes už obchodujeme oveľa väčšie množstvo komodít a oveľa sofistikovanejšími spôsobmi. Z najväčších rozdielov by sme vyzdvihli najmä globalitu trhu, keď komodity obchodujeme naprieč celým svetom na mnohých rôznych lokálnych zmenárňach. Preto trh s komoditami je dostupný naprieč pracovným týždňom každý deň takmer 24 hodín.

Spôsoby obchodovania komodít

Futures kontrakty na komodity

Ako sme už spomínali, najobľúbenejší spôsob obchodovania komodít je obchodovanie cez futures kontrakty na burze futures. To v princípe funguje tak, že cez futures kontrakt vstúpite do špekulácie na budúcu cenu komodity. Napr. sa rozhodnete na vstup do futures kontraktu na nákup 1 000 barelov ropy pri cene 30 USD a exspiráciou za 30 dní. Tu po 30 dňoch nepríde žiadna smena fyzického tovaru – nemusíte nikomu ropu doviezť, ani ju od niekoho prevziať. V praxi len vstúpite do opačnej pozície. Pri dátume exspirácie kontraktu (30 dní) tak prakticky vstupujete do predajného obchodu 1 000 barelov ropy pri aktuálnej trhovej cene.

V čase, čo by tak cena bola vyššia ako 30 dolárov za barel, boli by ste v zisku. Naopak keby bola nižšia, boli by ste v strate. Špekulovať sa potom dá tiež samozrejme na prepade, predaji futures kontraktu (shortovej pozícii), vyššie napísané by platilo obrátene.

Tu potom píšeme o praktickom obchodovaní futures kontraktov, výrobcovia sa môžu pomocou futures kontraktu dohodnúť samozrejme aj na budúcom predaji fyzického tovaru. To k dátumu ukončenia futures kontraktu bude za vopred dohodnutú cenu naozaj fyzicky odovzdané.

Nákup fyzických komodít

Aj napriek tomu, že pri najobľúbenejších spôsoboch obchodovania komodít nedochádza k dodaniu fyzických komodít, nikto vám túto možnosť nezakazuje. U mnohých poľnohospodárskych produktov, ropy atď. by totiž jednoducho nebolo efektívne pre obchodovanie túto fyzickú odovzdávku vykonávať. Nieto u napr. hospodárskych zvierat.

Inak tomu ale je pri drahých kovoch, ktorých fyzický nákup či predaj za účelom špekulácie nie je nič neobvyklé aj v radoch širšej verejnosti. Tu ide napr. o nákup fyzického zlata, striebra, pripadne aj zlatých tehál, klenotov či mincí (aj keď tu je rozhodne diskutabilné, či je možné podkladový kov označiť za komoditu aj po jeho úprave). Hlavný problém tu však robí to, že väčšinou býva nákup fyzických komodít výrazne nákladnejší ako v kontexte s poplatkami, tak aj s prípadnou úschovou.

zlato

Zdroj: unsplash.com

Komoditné akcie

Keď sa mierne presunieme od obchodovania samotných konkrétnych komodít, ďalší spôsob investície do komodít predstavuje prenesene investície do tzv. komoditných akcií. To v princípe znamená, že nakúpime akcie spoločnosti, ktorá je nejakým spôsobom asociovaná s danou komoditou.

Najčastejšie ide o to, že daná spoločnosť komoditu ťaží, pestuje či vyrába. Tieto akcie totiž veľmi často reflektujú ceny komodít, na ktoré sa dané spoločnosti sústredia. Spravidla totiž pri raste cien ropy rastie ziskovosť spoločnosti zameriavajúcej sa na ťažbu ropy, čo sa prejavuje na cene akcií. Ďalšie faktory však môžu spôsobiť, že sa korelácia preruší. Príkladom je to, že spoločnosť ťažiaca komoditu nemusí prestať byť zisková pri prepadoch cien určitej komodity, rovnako ako môže spoločnosť byť zle riadená do strát aj v čase, keď sa jej ťaženej komodite darí.

Ďalšie možnosti obchodovania komodít

Medzi ďalšie možnosti obchodovania komodít spadajú napr. komoditné ETFs (exchange traded funds) alebo ETNs (exchange traded notes) a ďalšie nástroje, ktoré sú založené na komoditách. Spadajú sem aj napr. podielové fondy. Tieto fondy v sebe kombinujú väčšie množstvo financií od menších investorov, z ktorých vytvára vlastné portfólio, ktoré sleduje cenu komodity či súboru komodít. Tieto fondy budú spravidla nakupovať futures kontrakty na komodity či akcie spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti.

Najčastejšie obchodované komodity

Podľa objemu obchodovania sú piatimi najobľúbenejšími komoditami pre obchodovanie ropa, kukurica, zemný plyn, sójové bôby a zlato. U všetkých potom vychádzame z objemu obchodov na futures kontraktoch, keďže nie je možné efektívne zmerať fyzickú výmenu týchto komodít. Poďme sa ale pozrieť na základné informácie k vybraným komoditám.

Ropa (Crude Oil)

Ropa je braná ako surovina, kedy prevažná väčšina ropy pochádza zo Stredného východu (Middle East). Aj kvôli vysokým objemom obchodovania je potom označovaná za matku komodít či čierne zlato. Využitie ropy nájdeme v mnohých oblastiach od plastov cez ropné produkty (petroleum) až po napr. farmaceutické výrobky.

Jej cena býva značne ovplyvňovaná mimo ponuky a dopytu (ktorý sa samozrejme prejavuje pri všetkých komoditách) aj makroekonomickou a geopolitickou situáciou, rovnako ako vývojom na Strednom východe. Na cenu tak extrémny dopad majú napr. vojny, prírodné katastrofy v tejto oblasti a ďalšie. Pri obchodovaní potom počítame v bareloch, keď 1 barel je 0,136 tony ropy.

ropa

Zdroj: unsplash.com

Kukurica

Kukurica je najobľúbenejším poľnohospodárskym výrobkom v oblasti obchodovania komodít. Hoci môžeme poznať kukuricu najmä ako potravinu, jej využitie siaha od krmiva pre dobytok až po využitie ako suroviny na spracovanie do ďalších produktov. V potravinárskom priemysle ju využívame ako olej, zdroj glukózy, škrobu a ďalšieho. Sladká kukurica ako potravina je aj napriek rastúcej obľube len okrajovým spôsobom využitia. Pri obchodovaní kukurice potom sledujeme cenu za tzv. bušel, ktorý predstavuje 25,4016 kilogramu.

kukurica

Zdroj: unsplash.com

Zemný plyn

Zemný plyn predstavuje jedno z najvýznamnejších fosílnych palív. Z chemického hľadiska je jeho najvýznamnejšou súčasťou metán. Okrem možnosti ťažiť zemný plyn samostatne je tiež vedľajším produktom pri ťažbe ropy a čierneho uhlia. Využijeme ho v energetickom, chemickom a palivovom priemysle napr. ako súčasť dusíkatých hnojív, pohonnú hmotu (vo forme stlačeného – CNG, či skvapalneného – LNG). Pri obchodovaní sa najčastejšie stretneme s britskou jednotkou BTU, konkrétne miliónom BTU.

plyn

Zdroj: unsplash.com

Zlato

Zlato je z pohľadu objemu obchodovania futures kontraktov najobľúbenejším drahým kovom. Jeho hodnota plynie ako z dlhodobého využívania na výrobu šperkov a ďalších klenotov, historického platidla, ale aj v priemysle, konkrétne mikroelektronike a počítačovom priemysle, alebo aj napr. v lekárstve (dentálne zliatiny,…). U zlata je potom veľmi obľúbené aj OTC obchodovanie (mimo burzu), ale majorita prebieha taktiež pomocou kontraktov. Jednotkou pri obchodovaní zlata je potom trójska unca (oz) teda cca 0,03 kg.

zlato

Zdroj: unsplash.com

Striebro

Druhý z obľúbených drahých kovov, striebro, sa pýši najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých využívaných kovov. Okrem klenotníctva a ďalšieho sa využíva najmä ako súčasť zliatin. Tie ďalej využijeme napr. v elektronickom či fotografickom priemysle, je dôležitým materiálom pri tvorbe CD či DVD a ďalšieho. Rovnako ako zlato pri obchodovaní na globálnych trhoch sledujeme trójske unce. Zaujímavým pojmom je potom tzv. Gold/Silver ratio, ktoré značí, koľko uncí striebra by sme si mohli kúpiť za jednu uncu zlata.

striebro

Zdroj: unsplash.com

Páčil sa vám tento článok?

Ak sa vám náš obsah páči, odmeniť nás môžete tým, že sa na portál FTNews.sk vrátite opäť. Popri tom odporúčame sledovať našu Facebook stránku a Twitter kanál Zaujalo ma, ktorý odkazuje na najzaujímavejšie články z nášho webu.

Našli ste v článku chybu? Budeme vďační, keď nás kontaktujete a upozorníte nás na ňu.

Written By

Comments

Prísun noviniek aj na Facebooku

Tiež vás môže zaujímať

akciové trhy

Štvrtok 24. novembra – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké indexy...

akciové trhy

Utorok 22. november  – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké...

akciové trhy

Pondelok 21. november  – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké...

akciové trhy

Streda 23. novembra  – Rovnako ako každý pracovný deň, aj dnes vám prinášame prehľad týkajúci sa najzaujímavejších ekonomických správ z amerických trhov. Najsledovanejšie americké...

centrálne banky

V USA boli včera publikované tzv. Fed Minutes, ktoré sú zápisnicou z posledného mítingu guvernérov americkej centrálnej banky (FOMC), na ktorom zvýšili úrokové sadzby o 75 bázických...

akciové trhy

Ako sú na tom pred začiatkom nového obchodného týždňa z pohľadu technickej analýzy indexy S&P500 a Nasdaq? Veľa zaujímavého naznačuje aj dolárovy index (DXY)....

akciové trhy

S&P500 je stále bullish a je stále v rastúcom channeli bez akejkoľvek známky korekcie. Pomaly sa však blížime do finále a zobchodované objemy klesajú – to neveští...

akciové trhy

Prezidentka Fed v Clevelande Loretta Mesterová uviedla, že čísla týkajúce sa inflácie budú musieť byť viackrát po sebe optimistické, aby bola ochotná prehodnotiť svoj...